שירותי החברה

תכנון

בחירת בעלי מקצוע, יועצים, קבלת היתרים, תאום התכנון, עריכת מכרזים ולוחות זמנים.

ניהול

הפרויקט כולל תזמון עבודות קבלנים, חומרים, ספקים, הכנת לוח זמנים, תקציב ודיווחים שוטפים למזמין.

פיקוח

פיקוח וניהול ביצוע העבודה בהתאם לחוזה, למפרטים הטכניים, ולתקנים. כמו כן, מעקב צמוד על לוח הזמנים ותקציב הפרויקט.

חסכון כספי

שמירה על התקציב שלכם,
מתן כלים ומפתחות מחירים לבחירת אלמנטים עיצובים מניעת חריגים ובלתי צפויים מראש.

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם